Laatste Nieuws

                          

Donderdag 12 maart 2020  Coronavirus


I.v.m. de verscherpte maatregeling tegen het corona virus vervalt de bijeenkomst op vrijdag 13 maart.
De eerste tocht die op 10 april staat genoteerd is onder voorbehoud.

Zodra de tochten kunnen beginnen en meer info bekend is maken wij het hier bekend.

                                Woensdag 23 maart 2020

Het is Lente, de zon schijn volop
Donkere wolken werpen een schaduw over het ontluikend groen
De overheid besluit om drastische maatregels in te voeren
Het Coronavirus moet worden ingedamd.

Tot 1 juni 2020 worden alle activiteiten stopgezet
Winkels gaan op slot      supermarkten blijven open
Alleen naar buiten voor dringende zaken    boodschappen    zorg
Anderhalve meter afstand  is het advies

Laten wij allen hier gehoor aangeven zodat wij allen straks
In goede gezondheid elkaar de hand kunnen schudden

Pas goed op elkaar en op jezelf!
Blijf gezond!

                        Donderdag 2 juli 2020

Er is groen licht gegeven om weer in clubverband te mogen rijden.
Uiteraard met inachtneming van 1,5 m afstand op de pauzeplaats
en zonder ziekte verschijnselen.

De eerste tocht zal dit jaar op vrijdag 10 juli zijn.
hopelijk zijn de weersgoden ons goed gezind
en wordt het een heerlijke middag samen.

Vanwege het druilerige weer is de tocht opgeschoven naar vrijdag
17 juli. Hopelijk zien wij elkaar dan en maken het gezellig.


                                Maandag 5 oktober 2020

Helaas heeft het kabinet dinsdag 29 september de maatregelen weer aan moeten scherpen.
Dit heeft het bestuur doen besluiten om de laatste tocht van dit seizoen af te lasten evenals de jaarafsluiting die normaal in de novembermaand zou plaats vinden.
Het is erg jammer maar gezondheid en veiligheid staat voorop.
We hebben 3 prachtige tochten gereden en mooi weer gehad.
Hopelijk kunnen wij dat in 2021 voortzetten.

Het bestuur wenst alle leden en lezers alle goeds en gezondheid
en hoopt dat er zsm betere tijden aanbreken.

Blijf sterk en houd vol!

Het bestuur wenst u en uw naasten fijne en warme
Feestdagen in goede gezondheid.

Een fijne jaarwisseling en hopelijk een goed 2021.

Inmiddels is het maart 2021.

Nederland zit al enige maanden in totale Lock down.
Op 9 maart geeft Rutten te kennen dat bijeenkomsten en openstellen van terrassen cq horeca er voorlopig niet in zit.
Helaas betekent dat ook voor de club, geen gezamenlijke tochtjes.
Zodra de horeca/ terrassen weer open mogen  gaat het rijseizoen beginnen. Hopelijk snel want iedereen is wel klaar met Corona.

Om de leden een hart onder de riem te steken als teken dat het bestuur ze niet vergeten is en aan hun denkt, werd in het weekend van  12/14 maart een
attentie aan hun deur bezorgd hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

Blijf allen gezond zodat wij weldra weer kunnen mooie tochten kunnen rijden.

                                          Vrijdag 28 mei 2021
Het zit er aan te komen dat wij weer in groepsverband en mogen rijden.
Het bestuur heeft besloten om op vrijdag 11 juni de draad weer op te pakken.

U wordt allen vriendelijk verzocht om op het terras tijdens de pauze
de regels van de terraseigenaar op te volgen.

Is het die dag slecht weer, dan wordt de tocht zoals van oudsher
een week opgeschoven.
Hopelijk is dat niet nodig en kunnen wij weer samen genieten van de natuur.

Zorg dat u allen om 13.15 uur aanwezig bent bij het Michgoriushuis .

————————————————–

Inmiddels loopt het jaar weer ten einde.
Kerstmis en de Jaarwisseling staan voor de deur.
Corona heeft het land nog steeds in haar greep.
Er zijn mooie tochten gemaakt, helaas zat een dagje uit
en de seizoen afsluiting er niet in.
Hopelijk brengt 2022 veel vreugde en gezondheid
voor iedereen.

Bij deze wenst het bestuur u allen heel fijne Feestdagen
Fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling.
Blijf gezond.


Maart 2022 Nederland is weer van het slot. De beperkingen zijn opgeheven.
Het rijseizoen is geopend. De data staat bij het kopje Agenda.
Wij hopen op een nieuw en mooi zonnig rijseizoen zonder Corona.

Het jaar 2022 loopt weer op zijn eind, het was een mooi en warm rijseizoen.
Soms zelfs te warm om te rijden maar gelukkig zonder Corona.

Het bestuur wenst een ieder heel Fijne en gezellige Feestdagen,
Een veilige Jaarwisseling en een goede gezondheid voor 2023.

April 2024 10 September 2004 —- 10 September 2024
Een jubileum jaar voor De Roadrunners.