Laatste Nieuws

                          

———————————————————-

Op 11 mei 2024 ontvingen wij het trieste nieuws dat een van onze begeleiders Tonnie van Rijn is overleden. De club verliest in Tonnie van Rijn een zeer ervaren en blijmoedige begeleider. Tonnie heeft een kort maar hevig ziekbed gehad, hij heeft gestreden tot het einde.

Wij wensen zijn vrouw Hermien en zijn kinderen – familie heel veel sterkte en kracht om dit zware verlies te dragen.

Rust in vrede Tonnie. Je blijft in onze gedachten en harten.

————————————————————–

April 2024 —– 10 September 2024

Een jubileum jaar voor De Roadrunners.
Een jaar waar vol verwachting naar wordt uitgekeken.
Dat er iets bijzonders georganiseerd wordt is zeker maar hoe en wat ….???
Er wordt al volop gebrainstormd. Afwachten maar en hopen op een zonnige dag.